Trenażer Strzelecki warszawa impreza

Impreza Strzelecka

23 listopada podczas finałowywch zawodów „IV Ogólnopolskiej Ligii Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy” o puchar Komendanta Głównego Policji pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dzielnie się prezentowaliśmy z naszym trenażerem strzeleckim.  Strzelanie na nim cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem